Atrakcje regionuDziedzictwo kulturowe

Kościół św. Michała Archanioła w Polkowicach. XV wieczna budowla sakralna przebudowana gruntownie w XVIII wieku. Znajdują się tutaj barokowy ołtarz, ambona i organy, a także XVIII wieczny obraz św. Sebastiana, patrona Polkowic i pochodzące z tego okresu freski, które odkryto w 1998 roku.

 

Sanktuarium Maryjne w Grodowcu. Stanowi pielgrzymkowy zespół kościelny, w którego skład wchodzi kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (wzmiankowany w XIII wieku), kaplica Góry Oliwnej w stylu barokowym z 1755 roku, Kalwaria z XIX wieku (oddalona około 500 m od świątyni), monumentalne schody wraz z tarasami, murem oraz rzeźbą figuralną z XVIII/XIX wieku.

 

Sanktuarium pielgrzymkowe pw. św. Jakuba Apostoła Starszego w Jakubowie. Jest najstarszą świą tynią na Dolnym Śląsku. Obecny kościół pochodzi z XIV – XVI wieku. Nieopodal kościoła znajduje się znane już od XII wieku „cudowne źródełko”. Stąd też rozpoczyna swój bieg europejski szlak pielgrzymkowy prowadzący do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

 

Kolegiata głogowska. Jest jedną z najstarszych świątyń Śląska, której początki sięgają pierwszych Piastów. W specjalnie wybudowanej krypcie we wnętrzu kolegiaty można podziwiać relikty romańskiej świątyni z XII wieku.

 

Zamek Książąt Głogowskich. Jego początki sięgają czasów księcia Konrada I, który w 1249 roku otrzymał Głogów na stolicę księstwa. Pod koniec XIII wieku został rozbudowany i stanowił za siedzibę władcy Śląska i Wielkopolski.

 

Szlakiem polskiej miedzi

Muzeum ziemi lubińskiej. Znajduje się przy szybie górniczym „Bolesław” na Oddziale Zakładów Górniczych Lubin i przedstawia unikalną kolekcję zbiorów o powstaniu i działalności Kombinatu Górniczo – Hutniczego Polskiej Miedzi od momentu rozpoczęcia badań geologicznych i odkrycia złóż rudy miedzi aż po obecny proces jej wydobycia i przetwórstwa. Zwiedzanie Muzeum to również doskonała okazja do poznania tradycji i kultury górniczej oraz specyfiki pracy w przemyśle miedziowym. Służą temu m.in. wystawy fotografii i dokumentów oraz zgromadzone eksponaty maszyn i urządzeń górniczych czy też wydobywanych minerałów. W Muzeum znajduje się również sztuczna komora solna i chodnik górniczy odzwierciedlający wykonywane prace i panujące warunki przy wydobyciu soli i miedzi.

 

Izba Pamięci im. Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach. Nawiązuje swoim charakterem do historii odkrycia złóż rudy miedzi oraz bogactwa przemysłu miedziowego. W Izbie Pamięci gromadzone są eksponaty związane z historią rudy miedzi, pamiątki z życia wielkiego geologa, fotografie i wzmianki z publikacji prasowych na temat tego wielkiego odkrycia.

 

Tajemnice Historii

Bunkier w Wilkocinie. Obiekt militarny użytkowany przez wojska radzieckie do 1992. Prawdopodobnie znajdował się tutaj ośrodek dowodzenia flotą okrętów podwodnych Układu Warszawskiego. Bunkier był również jednym z najnowocześniejszych bunkrów tego typu na świecie spełniając także funkcje bunkra przeciwatomowego. Mieścił się w nim sztab dowodzenia i centrum łączności z wszystkimi grupami wojsk radzieckich zlokalizowanych w Europie Środkowej i Zachodniej.

 

Proradzieckie bunkry pod Szprotawą. Zostały ukryte samotnie w lesie wraz z hangarami lotniczymi, halami naprawczymi (także jeszcze poniemieckimi) i śródleśnymi magazynami. Skryty głęboko w borach jest również super tajny bunkier łączności. Wkomponowano go w piaskowe wzgórze. Prawdopodobnie była to baza łączności stratosferycznej. Kompleks bunkrów miałby być jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów militarnych na świecie.

 

Wypoczynek, rekreacja

 

Przemkowski Park Krajobrazowy. Położony w obrębie czterech mezoregionów geograficznych obejmuje kompleksy przyrodniczo – krajobrazowe o powierzchni 22.338 ha, a wraz z obszarem ochronnym 37.804 ha. W skład Parku wchodzą cztery rezerwaty przyrody oraz użytki ekologiczne: ornitologiczny „Stawy Przemkowskie”, florystyczny „Buczyna Piotrowicka”, florystyczny „Łęgi Żródliskowe”, florystyczno – torfowiskowy „Torfowisko Borówki”, ornitologiczny „Przemkowskie Bagno”. Na obszarze Przemkowskiego Parku Krajobrazowego znajdują się również: pomnik przyrody „Dąb Chrobry”, będący jednym z najstarszych dębów szypułkowych w Polsce – około 750 lat, wydmy śródlądowe i torfowiska, a także dwie ścieżki przyrodnicze „Lasy okolic Przemkowa” i „Stawy Przemkowskie”.

 

Rezerwat przyrody Uroczysko Obiszów. Położony w północno-wschodniej części Wzgórz Dalkowskich obejmuje obszar chronionego krajobrazu „Wzgórza Dalkowskie”, zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Grodowiec”, liczne użytki ekologiczne i pomniki przyrody oraz walory kulturowe jak kościoły, pałace, zamki, parki podworskie.

 

Rezerwat przyrody Buczyna Jakubowska. Na tym ukształtowanym przez lodowiec terenie można spotkać bardzo wiele rzadkich i objętych ścisłą ochroną gatunków roślinności. Na jego obszarze zachowały się także pozostałości po osadach obronnych z okresu między dwunastym a trzynastym stuleciem

 

Na tych imprezach warto być

„Polkowickie Dni Teatru”, „W Kręgu Cultur”, „Dni Polkowic”  www.pca.pl

„Święto Miodu i Wina” www.swietomiodu.przemkow.npc.pl

„MTB Obiszów” www.mtbobiszow.pl

„Piknik Reggae” www.piknikreggae.pl

„Święto jagody”, „Łemkowska Watra”, „Święto Wrzosu w Borówkach”, „Święto Wesołego Karpia” www.wrzosowakraina.pl

Jak dojechać

Wyznacz trasę dojazdu

design by : LEMONPIXEL.pl  /  booking by : HOTRES.plJESTEŚMY OTWARCI !!!


Zostały ostanie miejsca na organizację komunii w naszym hotelu, zapraszamy do kontaktu.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem mail :  sekretariat@aquahotel.pl